FUNDACION Marcet, domiciliada actualment al carrer Muntaner 462 principal 1ª, de Barcelona, es va constituir com una fundació privada per temps indefinit i amb personalitat jurídica propia amb data 25 de juliol de 1996 davant del notari de Barcelona senyor Antoni Bosch Carrera. En virtut de la resolució de la Honorable Consellera de Justicia de 23 de març; de 2000 es va inscriure, amb el número 1388, la constitució de la Fundació Marcet com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Des dels seus inicis, l’any 1996 a Barcelona (Espanya), la Fundació Marcet s’ha dedicat constantment a la recerca i al desenvolupament d’un mètode pedagògic innovador per a l’ensenyament del futbol intel·ligent a tot el món: el PLA MARCET

Gracies a aquesta excel·lent fórmula d’aprenentatge la nostra escola ha aconseguit internacionalitzar-se i està avui present en 28 països. Acords amb Governs, federacions esportives i institucions públiques i privades han permès que en els últims anys més d’1.000.000 de joves jugadors i 3.000 entrenadors i professors s’hagin format i capacitat amb el PLA MARCET en els cinc continents.

L’objectiu de J. Marcet -jugador del REIAL MADRID, F.C. BARCELONA, R.C.D ESPANYOL, internacional absolut amb l’equip nacional d’Espanya i llicenciat en Dret i Economia- sempre ha estat transmetre als joves de tot el món que es pot compaginar perfectament el futbol d’alta competició amb l’excel·lència acadèmica.

Per això el Pla Marcet aconsegueix formar amb èxit jugadors LLIURES i INTEL·LIGENTS, amb VALORS, SOLIDESA ACADEMICA I EMPLEABILITAT FUTURA.

  • LLIURES, perquè dominen totes les habilitats de la técnica i la tàctica, tant individual com a col·lectiva.
  • INTEL·LIGENTS, perquè saben prendre ràpidament les decisions més adequades a cada moment del partit.
  • Amb VALORS HUMANS, perquè aquests són imprescindibles per triomfar en l’esport i en qualsevol professió després del futbol.
  • Amb SOLIDESA ACADEMICA, perquè ha d’haver-hi una perfecta compatibilitat entre futbol i estudis.
  • Amb EMPLEABILITAT FUTURA, perquè els talents que exigeixen els millors clubs d’Europa són els mateixos que exigeix el món laboral fas del futbol.

Per aconseguir aquests objectius, la Fundació Marcet porta més de 25 anys organitzant cursos, mòduls formatius, ‘clínics’, campus i altres propostes educatives. Els resultats parlen per si sols: cada any, més de 20 alumnes de la nostra escala de futbol s’incorporen a la disciplina dels més importants clubs professionals d’Europa i molts més arriben a llocs de responsabilitat com a professionals, líders d’empreses, institucions o grups socials, aportant a la societat el rendiment dels valors adquirits.

El secret de l’èxit i eficàcia extraordinaris del mètode PLA MARCET és la constant capacitació i formació de professors entrenadors experts en l’aplicació practica d’aquest excepcional instrument formatiu.

La fundació té per finalitat la promoció i desenvolupament de la practica de l’esport de futbol, així com la formació integral des del punt de vista cultural i humà dels seus aficionats o amateurs.

En ambdós sentits com activitat fundacional cultural podrà promoure i desenvolupar per sí sola o conjuntament amb altres entitats, organismes o empreses: la creació, l’administració, el finançament i la direcció d’equips de futbol de base amateurs. La participació activa en totes aquelles altres activitats que siguin conscients o puguin ser complementaries de les contingudes al present article. L’ensenyament i practica en general de l’esport, de tècniques d’aprenentatge esportiu i formació del professorat esportiu. La investigació i noves tècniques de i sobre l’esport. L’edició, per tots els mitjans existents, de qüestions relacionades amb l’esport, a través de llibres, cassets, vídeos, discos compactes, etc: La metodologia esportiva, especialment en futbol. La planificació i organització esportiva. L’organització esportiva. L’organització de campionats i de competicions esportives.

La Fundació Marcet desenvolupa, mitjançant les últimes tecnologies, mètodes pedagògics per a l’ensenyament de futbol a tots els nivells, des de la iniciació a professionals, tant per a jugadors com per a tècnics i entrenadors.

Aquests mètodes s’apliquen en cursos de formació que s’imparteixen a Barcelona, la resta de I’Estat espanyol, Africa, America, Europa, Australia i Asia.

.